Catawba Valley vs. Bryant & Stratton baseball 3-16-19